משרד עו"ד בן קרטוז'ינסקי מאמין בפיתרון סכסוכים יעיל ומחושב על פני ניהול מלחמות מיותרות שפוגעות בשני הצדדים ועל כן מספק שירותי גישור ובוררות.

הגישור הוא סוג של מו"מ, כאשר זהו הליך רצוני שבו הצדדים לסכסוך נפגשים עם צד שלישי, המגשר, וזה מסייע בידם ליישב את המחלוקת בדרך של הסכמה מבלי שיש בידו להכריע בה.

אומנם המחוקק משייך את הגישור לעולם יישוב הסכסוכים, אך הליך הגישור עשויי לסייע לצדדים בניהול מו"מ להתקשרות עסקית בין חברות, לניהול מו"מ לקראת כריתת הסכם שכר בין ארגון עובדים לבין מעסיקים ובמקרים רבים נוספים, וכל זאת טרם פניה לערכאת שיפוט וללא כל צורך בהכרעה בהליך שיפוטי.

מאפייניו של הליך הגישור:

  1. ההליך, לכל אורכו ועל תוצאותיו, הוא על דעתם של הצדדים לסכסוך ומרצונם החופשי. גם המגשר נבחר ע"י הצדדים וכל צד רשאי לסגת מן ההליך בכל עת;
  2.  הליך הגישור מאפשר יצירת דרכי התקשרות חדשות בין הצדדים, אשר פעמים רבות שרויים במצב של חוסר קומוניקציה בעטיו של הסכסוך ומפאת המטען הרגשי הטמון בו;
  3. ישנה גישה האומרת כי הליך הגישור נוח לפתרון מצבים של חוסר איזון בולט בין עמדות הכוח של הצדדים, שכן המגשר, כצד שלישי אובייקטיבי, פועל לצמצום פערי כוחות אלה;
  4. הגישור הוא הליך חסוי, המונע לעיתים חשיפה בלתי רצויה של מידע;
  5. ניתן לעצב בגישור פתרונות יצירתיים ה"תפורים" עבור הצדדים ובכך קל יותר להגיע למצב של Win-Win בו שני הצדדים קיבלו את מה שחשוב להם ביותר. כמו כן, במידה של סכסוך קשה בין הצדדים, לפעמים ניתן להגיע לפתרונות "מעמיקים יותר" אשר משפרים את היחסים בין הצדדים ואינם מנותבים לסיום הסכסוך בלבד.